onsdag, juli 24, 2024
Hytte til leie
HjemHyttenyttGausdal kommune tilsidesetter Sivilombudets uttalelse

Gausdal kommune tilsidesetter Sivilombudets uttalelse

Gausdal kommune tilsidesetter Sivilombudets uttalelse


Siden 2022 har hytteeiere i Gausdal kommune hevdet at kommunens retaksering av fritidsboliger bryter med lovens bestemmelser. Nylig har Sivilombudet gitt hytteeierne medhold og samtidig kritisert kommunen. Til tross for dette har kommunestyret i Gausdal kommune valgt å ignorere Sivilombudets avgjørelse, begrunnet med økonomiske hensyn.

Det er ironisk, gitt at Sivilombudet har siden 1962 arbeidet for å avverge urett mot enkeltpersoner. De opplyser: «Enhver som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra offentlige myndigheter, kan klage til Sivilombudet.» Hvis denne saken består kan det indikere slutten på muligheten til å fremme klager på urettmessig behandling.

Kommunestyret i Gausdal begrunner sitt vedtak økonomisk: en videreføring av 2018-takstene ville redusert skatteinntektene betydelig, og dermed kommunens økonomiske handlingsrom i årene fremover.

Kommunestyret påpeker også feil i Sivilombudets saksbehandling, med påstand om at ombudet ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til kommunens argumenter. Ifølge kommunestyret har Sivilombudet ikke vurdert om kommunen hadde adgang til å retaksere i 2021 eller andre relevante argumenter utenom dem kommunens advokat la hovedvekten på.

Det er viktig å merke seg at Sivilombudet tok saken på eget tiltak, noe som betyr at de ikke kan anbefale Statsforvalteren å gi Samarbeidsutvalget eller hytteeierne fri rettshjelp.

Norges Hytteforbund følger saken nøye. «Vi er svært overrasket over at Gausdal kommune våger å utfordre Sivilombudet,» sier Trond G. Hagen i en sluttkommentar.

Sakene bør leses i dato rekkefølge

24.06.22 Samarbeidsutvalget

06.07.22 Sivilombudet

13.0622 Sivilombudet

14.12.23 Gausdal kommuneKilde: Gå til original sak

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Leie hytte på Sjusjøen
Felleski barn

Most Popular

Recent Comments