lørdag, mai 18, 2024
Hytte til leie
HjemHyttenyttSivilombudet har talt: Gausdal kommune gjennomførte ulovlig retaksering av hytter.

Sivilombudet har talt: Gausdal kommune gjennomførte ulovlig retaksering av hytter.


Med bistand fra Hytteforbundet klaget Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid i Gausdal kommune saken inn til Sivilombudet (SO) og mente at retakseringen av fritidsboligene var i strid med eiendomsskatteloven.

I 2008 innførte Gausdal kommune eiendomsskatt for fritidsboliger og vedtok i 2016 at det skulle gjennomføres en ny allmenn taksering med virkning fra 2018. 

Retakserte i feil tidsvindu

Den 12.12 2019 vedtok kommunestyret å retaksere fritidsboliger med virkning fra 2021. Selv om lovens hovedregel er at takstene skal ligge fast i ti år, åpner eigedomsskattelova for at kommunestyret kan vedta omtaksering dersom det foreligger «særlege tilhøve». Sivilombudet har kommet til at vilkårene for omtaksering ikke var oppfylt i dette tilfellet.

Omtakseringen sorterer ikke under «særlege tilhøve»

Etter ombudets syn utgjør ikke takstforskjellen som oppsto ved innføringen av ny verdsettelsesmetode for boliger, et «særlege tilhøve» som kan gi grunnlag for omtaksering etter eigedomsskattelova. Sivilombudet har i uttalelse kommet til at vilkårene for retaksering ikke var oppfylt i dette tilfellet. 

Videre har ombudet kommet til at de reduserte takstnivåene i 2018 gir uttrykk for en reduksjonsfaktor som må videreføres ved innføring av ny retaksering av fritidsboliger. 

– Når avgjørelsen fra Sivilombudet nå foreligger er det gledelig at Samarbeidsutvalget har fått medhold fra Sivilombudet. Hytteforbundet har hele tiden ment at de har hatt en god sak og vi gratulerer eierne av samtlige fritidsboliger i Gausdal/Skei med et godt resultat, sier en fornøyd Trond G. Hagen i NHF.

Kilde: Gå til original sak

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Leie hytte på Sjusjøen
Felleski barn

Most Popular

Recent Comments