onsdag, juli 24, 2024
Hytte til leie
HjemAlmenningerRegulering av satser for brukerbetaling

Regulering av satser for brukerbetaling

Regulering av satser for brukerbetaling


Økte kostnader med nødvendige tiltak på vann- og hyttevegnettet er årsaken til dette, kostnadsindeksen for drift og vedlikehold av veger har i perioden økt med 40%. Noen hytteområder får lavere satser.

Reguleringen skjer med grunnlag i selvkostprinsippet der faktisk påløpte kostnader for tiltak samt forholdsmessig andel av utgifter til lønn, maskiner og administrasjon danner grunnlag for beregningen i tråd med fordelingsprinsippet i overenskomsten mellom grunneierne og velforeningene i Ringsaker fjellet. Et eget arbeidsutvalg bestående av representanter fra velforeningene har fått dokumentert og gått gjennom kostnadene, i samsvar med overenskomsten.

Nye satser er vist i eget oppsett nedenfor. 

Bakgrunnen for satsene er:

 • Kostnader med drift og vedlikehold av hyttevegnettet og tappepunkt for vann i årene 2021, 2022 og 2023. Gjennomsnittet for disse årene ligger til grunn for satsene i 2024.
 • For selveiertomter er bidrag til skiløyper/stier inkludert i brukerbetalingen.

2021

 • Ny isoterm ledning til vann-hus Elgåsen (400 meter).
  Kostnader med nytt vannhus Elgåsen er ikke med i grunnlaget
 • Nytt tappepunkt og koblings kum i Brinken på Elgåsen
 • Rypestien på Ljøsheim, opprusting veg
 • Del 1. Elgpiggen på Ljøsheim, opprusting veg
 • Diverse opprusting veg Gammelskolla og Grunnavegen
 • Opprusting hytteveger «nyfeltet» Hamarseterhøgda

2022

 • Ferdigstillelse av vann Elgåsen (Brinken)
 • Tiurstien i Grunnåsen, opprusting veg
 • Opprusting veg avgreninger fra Gamlevegen på Ljøsheim og på Gammelskolla
 • Opprusting hytteveger «nyfeltet» Hamarseterhøgda

2023

 • 2 stk nye tappepunkt på Elgåsen
 • Del 2. Elgpiggen på Ljøsheim, opprusting veg
 • Kreklingstien på Ljøsheim, opprusting veg
 • Øyungen, nytt tappepunkt
 • Øyungen, opprusting veger
 • Øvre Gulmundsveg i Kroksjølia, opprusting veg
 • Del 1. Nedre Vardeveg, opprusting veg

Det er egne regler i avtalen om at hytteeiere som har eget vann ikke betaler for drift av tappepunkt for vann, og at de som har egen privat hytteveg rett inn på hovedvegen ikke betaler for drift av hyttevegnettet.

Brukerbetalingen skal dekke de faktiske kostnadene med tiltak hytteeierne nyter godt av. Dette er ikke noe Pihl tjener på.

Bestemmelsene i avtalen om brukerbetaling er et godt rammeverk for å sikre at kostnader blir dekket og at hytteeierne kan være trygge på at beregningen skjer på en korrekt måte.

Undertegnet

Pihl AS

Arbeidsutvalget for brukerbetaling

Innlegget Regulering av satser for brukerbetaling dukket først opp på Pihl AS.Kilde: Gå til originalinnlegg

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Leie hytte på Sjusjøen
Felleski barn

Most Popular

Recent Comments