onsdag, juli 24, 2024
Hytte til leie
HjemHyttenyttDette gjør NHF i strømsaken -så langt

Dette gjør NHF i strømsaken -så langt

Dette gjør NHF i strømsaken -så langt


Norges Hytteforbund (NHF) har i løpet av 2022 mottatt en rekke henvendelser fra bekymrede hytteeiere vedrørende strømkrisen. Til tross for at ordningen støtter sekundærboliger (uansett hvor mange man måtte ha) omfatter som kjent ikke ordningen hytter. NHF er av den oppfatning at regjeringen her driver regelrett forskjellsbehandling. Det er brudd på grunnlovens § 98.

Forbundet mottar mange henvendelser om dette og spør om hva NHF gjør for å få fritidsboliger inkludert i ordningen.

Allerede 10. desember 2021 ble det første brevet til Norges Vassdrags- og Energidirektorat, hvor det ble uttrykt en betenkning over de økende strømprisene. Brevet ble sendt før regjeringen vedtok å innføre en strømstøtteordning for husholdninger. 

Under er en liste over de brev som forundet har sendt til regjeringen og/eller stortingsrepresentanter, partiene på stortinget og statlige etater:

Oversikt over brev som er sendt til regjeringen

23.01.2022  Åpent brev til finansministeren

28.01.2022  En betenkning vedrørende konsekvenser for eiere av fritidsboliger som følge av høye strømpriser og innføring av ny nettleiemodell – (åpent brev Finansministeren)

26.08.2022   Om strømkrisen og statens forvaltningsansvar – (OED) 

16.09.2022 Vedrørende strømstøtteordninger for fritidsboliger – (OED)     

18.09.2022  Vedrørende brudd på Grunnlovens § 98 om forskjellsbehandling – (SMK/FIN)

         

Brev som er sendt statlige etater

10.12.2021  Betenkning vedrørende strømpriser og nye nettleieavgifter – (NVE)

28.03.2022  Angående støtteordninger for fritidsboliger uten innlagt strøm – (ENOVA)

28.03.2022  Spørsmål vedrørende årsaken til høye strømpriser, samt fremtidig nettleiemodell – Statnett

02.05.2022 Spørsmål vedrørende ny nettleiemodell (NVE)

01.06.2022   Alvorlige konsekvenser av høye strømpriser for eiere av fritidsboliger, samt for natur og miljø – (NVE) (felles brev med HL)

24.06.2022  Betenkning vedrørende innføring av ny nettleiemodell – (Statnett/NVE)

26.08.2022   Om strømkrisen og statens forvaltningsansvar – (NVE)

16.09.2022  Vedrørende strømstøtteordninger for fritidsboliger – (NVE)

09.12.2022  Vedrørende praktisering av eksisterende strømstøtteordning og forskjellsbehandling av fritidsboliger – (RME)

Pressemeldinger som er sendt via Norsk Telegrambyrå (NTB)

Sett under ett har følgende pressemeldinger medført i alt 81 presseoppslag i ulike media. I tillegg har NHF vært intervjuet et titalls ganger i riksdekkende radio/TV.

06.12.2022 Vannmagasinene renner over, men strømprisen øker

01.12.2022. Hullet i loven om strømstønad kan tettes

14.11.2022. Regjeringen svikter hytteeierne – gang på gang

24.10.2022. Norges Hytteforbund til høring i Stortinget

27.09.2022. Ikke lad el-bilen på hytta

19.09.2022. Vedr brudd på grunnloven § 98 om forskjellsbehandling

09.09.2022 Statsråd Terje Aasland overprøver Høyesterett

22.08.2022 NHF til sivilt søksmål mot staten

Kilde: Gå til original sak

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Leie hytte på Sjusjøen
Felleski barn

Most Popular

Recent Comments